Teamontwikkeling

Een team kan zich ontwikkelen in passie en prestatie: meer bereiken met minder moeite en meer plezier. Om dat te realiseren, heb je een ontwikkeld team nodig dat eigenaarschap neemt en dat het individuele belang kan overstijgen in het belang van het gehele team.

Een team groeit door uitdaging, door gezamenlijke ervaringen, door voortdurende uitdaging en samenwerking, door onderlinge feedback. Er zijn vele manieren om een team te leren in beweging te komen en blijven: mbv individuele gesprekken, in het werkoverleg, training, workshop,etc. Om effectieve interventies in een training te kunnen doen, is het nodig het team te begrijpen. Een team heeft namelijk altijd gelijk!

Teamontwikkeling gaat over ‘leren een team te leren’. De ontwikkeling is gericht op het ontwikkelen van de houding en het gedrag van een team (inclusief de teamleider), op een zodanige manier dat resultaat en werkplezier samengaan, op een basis van veiligheid en vertrouwen. Het team moet contyact hebben met de omgeving en pro-actief signalen oppakken en deze vertalen in een gewenste aanpassing. Werkoverleg moet een dynamische en verfrissende uitwisseling worden van standpunten & ontwikkelingen, en geen verstarde agenda met een verouderde actielijst. Het werkt positief als het team zijn actuele thema weet te begrijpen: wat is onze handrem, hoe zetten we onszelf klem? Een teamontwikkeltraject geeft hier zicht op. In dit traject (of bijvoorbeeld eenmalige training) weerspiegelt het thema zich altijd in bepaalde oefeningen en in de communicatie. In de loop van een traject ontwikkelt elk team eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en kracht. Hierdoor kan een team weer kiezen: wat willen we juist wel en hoe gaan we dat doen?

De energie die dan vrijkomt maakt ons als trainers voorlopig weer overbodig. Doel bereikt!


pic-teamontwikkeling

© Copyright - Parsival